Company

Working time:

01.01. - 03.05.            8:30 - 13:00 closed on sundays and holidays

21.09. - 31.12.            8:30 - 13:00                        "

 

04.05. - 13.05.            8:30 - 14:00  Monday - Sunday

14.05. - 01.06.            8:00 - 21:00  Monday - Sunday

02.06. - 31.08.            7:30 - 22:00  Monday - Sunday

01.09. - 20.09.            8:00 - 20:00  Monday - Sunday

 

Turistička agencija "Matovica"

Kampor 394, 51280 Rab, Hrvatska

 

Business manager: Marija Lušić

Authorized Representative: Mario Lušić

Supervisory Authority: Ministarstvo turizma - Služba turističke inspekcije

 

Telefon:385 51 604 199 / 385 51 776 063

Telefon/Fax: 385 51 776 380

Mobitel: 385 91 4443071 / 385 91 4443072

E-mail: matovica@ri.t-com.hr / matovica.matovica@gmail.com

 

 

Trgovačko društvo MATOVICA za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu d.o.o.

Registrirano u trgovačkom sudu u Rijeci, Tt-15/7290-6

Temeljni kapital:  20.000,00 kn

Član uprave: Mario Lušić

OIB: 28615376863

MB: 1599089

MBS: 040167769

Banka: ERSTE banka d.d. Rijeka - žiro račun

IBAN: HR9624020061100210421

Devizni račun: SWIFT CODE ESBCHR22 70010000-1599089

MATOVICA d.o.o

IBAN Code: HR 9624020061100210421

ID: HR-AB-51-040167769

Adresa: Kampor 367,Rab

This website uses cookies to analyze your use of the website and improve your user experience. To manage your cookie settings, visit the cookie settings.
Accept cookies